INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE EUROOPASSA


European Society of Integrative Medicine

Lue lisää


http://www.cam-europe.eu

Lue lisää


http://www.camdoc.eu

Lue lisää


KESKUSTELU

Facebook:
Täydentävät terveysnäkemykset

Blogi:
Täydentävät terveysnäkemykset


UUTUUSKIRJAT

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaa

Osa II: Antropologista pohdintaaLue lisää

INTEGRATIIVINEN LÄÄKETIEDE MAAILMALLA


International Society for Complimentary Medicine Research

Lue lisää


Academic Consortium for Integrative Medicine and Health

Lue lisää


Academy of Integrative Health and Medicine

Lue lisää


TUTKIMUS

DATABASE

Peer-reviewed Journals of Research in Integrative Medicine and CAM

Lue lisää.


TULEVAT TAPAHTUMAT

Lue lisää

Integratiivisen lääketieteen alan tutkimus SuomessaTäydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot
CAM -Complementary and Alternative Medicine
Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Onko CAM-tutkimus Suomessa tabu? Täydentävien hoitojen käyttäjiä on paljon, noin kolmannes aikuisväestöstä. Silti hoitojen hyötyjä, haittoja ja käytön syitä ei ole selvitetty tieteellisin tutkimuksin. Epävirallisen hoitamisen kansanterveydellistä merkitystä ei myöskään ole pohdittu. Missä on suomalainen CAM-tutkimus?

Tampereen yliopisto järjesti 13.11.2015 yhdessä Suomen Integratiivisen Lääketieteen Foorumin kanssa tutkimusseminaarin ”Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa”. Seminaariin osallistui mm. tutkijoita, lääkäreitä, yliopisto-opiskelijoita, terveydenhuollon ammattilaisia, täydentävien hoitomuotojen järjestöjä, terapeutteja, potilaita ja muita aiheesta kiinnostuneita, yhteensä noin 400 CAM-tutkimuksesta kiinnostunutta.

Ohjelma (pdf)

Seminaarin luennot

Peter Zimmermann (LT, erikoislääkäri)
Täydentävät hoidot Euroopassa CAMbrella projekti - Eurooppalainen monikeskustutkimus: CAM:n merkitys-ja haasteet tutkimuksen näkökulmasta (pdf)

Pauliina Aarva (YTT, dosentti, TaY)
Potilaasta parantujaksi Tutkimustietoa täydentävien hoitojen käyttäjistä ja käytön syistä (pdf)

Marja Leena Kukkurainen (TtT)
”Salutogeeninen terveyden teoria ja tutkimus” (pdf)

Pekka Louhiala (LT, dosentti, Hjelt-instituutti, HY)
Onko olemassa vaihtoehtoista tai täydentävää lääketiedettä? (pdf)

Kaija Helin (TtT):
Täydentävien hoitojen monimuotoiset maailmankuvat ja tiedon paradigmat – taustaoletusten yhteisiä piirteitä (pdf)

Pia Vuolanto (YTT, tutkija, TaSTI, TaY)
Näkökulmia ”vaihtoehtohoitojen” kiistanalaisuuteen - Esimerkkinä hoitotieteen konfliktit paastosta ja terapeuttisesta kosketuksesta 1990-luvulla (pdf)

Minna Sorsa (TtM, kehittämiskoordinaattori, TaY)
”Kokemusvaikutukset, valinnat ja osallisuus” (pdf)

Seminaarin materiaalit

Artikkelit, raportit, keskustelu ym.

Artikkeli: Tiedetoimittaja-verkkolehti

Artikkeli: Neuvola ja kouluterveys lehti 4/2015, s 22-23:

Raportti: Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto

Raportti: Suomen Terveysjärjestö ry

Essay: The Situation of Complementary and Alternative Medicine / Integrative Medicine in Finland: Genuine Research Is Needed. Zimmermann P, Aarva P, Sorsa M. Complement Med Res 2017;24:317-320 https://doi.org/10.1159/000480675